[Giải đáp] 1 khối nước bằng bao nhiêu lít?

met khoi bao nhieu lit

Một mét khối nước là bao nhiêu lít, cùng tìm hiểu các giá trị quy đổi của nước ngay sau đây

“1 khối nước bằng bao nhiêu lít?” là vấn đề rất quan trọng trong xây dựng hay mua sắm bồn nước cho gia đình.

Cùng tìm hiểu xem bao nhiêu lít là bằng 1 khối và các giá trị quy đổi khác ngay sau đây.

Một khối bằng mấy lít nước?

Theo hệ thống đơn vị quốc tế (SI):

  • 1 cm3 = 0,001 lít nước
  • 1 dm3 = 1 lít nước
  • 1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000.000 cm3

Như vậy, 1 m3 sẽ được quy đổi bằng 1000 lít nước.

Đơn vịGiá trị quy đổi
Mét khối (m³)1 m³
Kilomet khối (km³)1 km³ = 1.000.000.000 m³
Centimet khối (cm³)1 m³ = 1.000.000 cm³
Lít (L)1 m³ = 1.000 L
Bảng quy đổi thể tích nước

Đây là thông tin bạn cần lưu ý để mỗi khi thi công các công trình chứa nước hay đặt mua bồn chứa nước, bạn sẽ biết được thông tin chính xác phù hợp với nhu cầu của mình.

Không chỉ thế, với bảng đo lường này, việc tính lượng nước sử dụng trong một tháng dựa vào đồng hồ nước của gia đình bạn cũng rất là dễ dàng.

Một khối nước bằng bao nhiêu kg?

Ngoài câu hỏi “Một khối nước bằng bao nhiêu lít?” thì đơn vị kg để tính trọng lượng nước cũng rất quan trọng để bạn tiện lợi ước lượng trong cuộc sống hàng ngày:

  • 1 lít nước = 1 kg
  • 1 m3 nước = 1.000kg = 1 tấn

*Trong điều kiện đây là nước tinh khiết, không lẫn tạp chất

Bảng quy đổi 1 m3 sang các đơn vị khác
Bảng quy đổi 1 m3 sang các đơn vị khác

Như vậy thì bạn đã biết một bình nước 20 lít tại ALÔ Nước Suối nặng khoảng bao nhiêu rồi đúng không?

Mong rằng những thông tin “1 khối nước bằng bao nhiêu lít?” sẽ giúp bạn dễ dàng quy đổi sang đơn vị mình cần, giúp bạn dễ hình dung hơn trong quá trình sử dụng nước tại nhà.